Boskoop, Burg. Colijnstraat 98

Onderheide berging.

Links een werkkamer, rechts een berging.