Driebruggen, Burg. Doormanstraat 30e

Uitbreiding dakkapel en tevens de zolder opnieuw ingericht.