Restauratie

In de loop der jaren hebben wij ondertussen ook een behoorlijk aantal restauratieprojecten uitgevoerd in samenwerking met diverse architecten aan zowel Rijks –als Gemeentemonumenten. Zodoende zijn we er achter gekomen dat restaureren iets heel anders is dan nieuwbouwen.
Het vergt namelijk kennis van de voorgeschiedenis. Het heeft alles te maken met affiniteit met het oude; datgene bewaren voor de toekomst wat nog goed is en wat nog te herstellen is. Daarbij tevens voor ogen houdend datgene te handhaven wat nog intact is; de sporen uit het verleden zichtbaar te laten.

Het vergt ook kennis van oude materialen en van de toepassing daarvan. Aannemingsbedrijf Graveland heeft het in huis; diverse medewerkers en collega’s hebben hun sporen in de restauratie reeds verdiend en weten met deze kennis op een verantwoordelijke wijze om te gaan.

Het voert te ver daar in dit kort bestek verder over uit te weiden; graag gaan we met u het gesprek aan om onze kennis met u te delen en samen op zoek te gaan naar de meest verantwoorde oplossing.

Gouda, Achter de Vismarkt 35

Gouda, Achter de Vismarkt 35

Uitvoering: 2008 Renovatie AV 35 te Gouda. In 2008 hebben we het pand Achter De Vismarkt 35 te Gouda gerevitaliseerd. We troffen aan een opstal niet meer dan eigenlijk een ruine; De (middeleeuwse) muren links en rechts zijn ...
Gouda, Achter de Vismarkt 37

Gouda, Achter de Vismarkt 37

Uitvoering: 2005-2006 Herbestemming voormalig kaaspakhuis Achter de Vismarkt 37 te Gouda. In 2006-2007 renoveerden we het voormalig kaaspakhuis Achter de Vismarkt 37 te Gouda. Het pakhuis met het huisje ervoor bergt nu 8 wooneenheden...
Gouda, Kuiperstraat 14-16

Gouda, Kuiperstraat 14-16

Restauratie dak / gevels / nieuwe vide. Op uitnodiging van Ir. Frank Goppel Restauratiearchitect raakten we in 2009 betrokken bij de restauratie van het woonhuis Kuiperstraat 14-16 te Gouda, een gemeentelijk   monument. Hier deden ...
Woerden, Evangelisch Lutherse Kerk

Woerden, Evangelisch Lutherse Kerk

Aan de Jan de Bakkerstraat 11 te Woerden bevindt zich de Evangelisch Lutherse Kerk.  De ELK te Woerden is in de 17e eeuw gebouwd als een schuilkerk. Een zogenaamde schuilkerk werd zo genoemd omdat ze in het straatbeeld niet teveel als kerk mocht opvallen. ...
Zegveld, Hoofdweg 61

Zegveld, Hoofdweg 61

Uitvoering: 2012 Restauratie achtergevel boerderij. Op de Hoofdweg 61 te Zegveld troffen we een halfvergane achterkant van de boerderij aan. Het metselwerk was voor de helft gescheurd; kozijnen waren verrot en ook de kapconstructie...
Zegveld, Hoofdweg 92 "Het Lagerhuis"

Zegveld, Hoofdweg 92 "Het Lagerhuis"

Uitvoering: 2010-2011 In dit mooie gemeentelijke monument zijn al diverse generaties binnen de Zegveldse familie Brak geboren en getogen. De huidige eigenaar en bewoner is Piet Brak. Rond WO II werd hier een rietdekkersbedrijf uitgeoefend; de schuur...
Zegveld, Hoofdweg 92 Schuur

Zegveld, Hoofdweg 92 Schuur

Uitvoering: 2011 Restauratie schuur. Nadat we op Hoofdweg 92 het woonhuis hadden gerestaureerd, mochten we ook de schuur erachter gaan doen. In deze schuur had brand gewoed; hij was vervallen en scheef en de voorgevel was altijd...